POXADOX

New polyoxazoline conjugates for cancer chemo-immunotherapy
Project ID: PN-III-P2-2.1-PED-2019-0745

Project Progress

Rezumat Etapa 1
Au fost sintetizati 6 polimeri PiPOx de diferite mase moleculare prin polimerizare anionica, folosind protocolul deja raportat de grupul nostru. Polimerii au fost caracterizati prin
spectroscopie de RMN de proton pentru a determina structura chimica si prin cromatografie de excluziune sterica (SEC) pentru a determina masa moleculara si distributia. Polimerii au fost trimisi la partener pentru studii de citotoxicitate.

Activitate 1.1 Dezvoltarea sintetica a precursorului pentru legarea DOX a fost realizata.

Rezumat Etapa 2
S-a investigat stabilitatea PiPOx in diverse medii apoase. Astfel, s-a constatat ca PiPOx este stabil in apa timp de doua luni, prezinta stabilitate buna in mediu bazic (de la 2 pana la 3
saptamani), prezinta stabilitate moderata in conditii neutre (5 zile) si are o stabilitate slaba in conditii acide (de ordinul a cateva ore) pana la debutul unui proces de degradare a
inelului oxazilinic.
In contextul aplicatiilor biomedicale, PiPOx a fost investigat si in medii simulate ale corpului, cum ar fi: fluid corporal simulat (SBF si PBS), saliva simulata (SSa), fluid intestinal
simulat (SIF), plasma si fluid gastric simulat (SGF). In toate aceste fluide simulate cu un pH cuprins intre 6.4 si 7.4 PiPOx prezinta o stabilitate chimica constanta de 5 zile, cu
exceptia SGF (pH 1.2). La pH 1,2, unitatile de iPOx din catena laterala sunt transformate intr-o structura de tip poli(N-(2-hidroxietil)metacrilamida solubila in apa pe parcursul a 2
saptamani de incubare la 37 °C.
Testele de degradare ale PiPOx in medii apoase simple si fluide corporale simulate au fost efectuate pentru a determina performanta acestui polimer in dezvoltarea de conjugate
polimerice, pentru aplicatii injectabile. Intervalul de stabilitate in aceste fluide corporale demonstreaza potentialul polimerului PiPOx de a fi utilizat in dezvoltarea sistemelor de livrare a
medicamentelor, inclusiv pentru administrarea intravenoasa a medicamentelor.
Conjugatele polimerice cu doxorubicina (DOX) au fost sintetizate cu succes prin reactii de post-modificare ale PiPOx. Astfel in prima etapa s-a modificat PiPOx cu 2-mercaptopropionat de etil.
In cea de-a doua etapa a avut loc hidrazinoliza gruparilor esterice urmata de reactia cu DOX. Intermediarii de reactie si compusii finali au fost caracterizati prin spectroscopie FTIR, H-RMN si UV-Vis. Interactia conjugatele polimerice obtinute cu celule tumorale urmeaza sa fie studiata in etapa urmatoare.

Partener 1

Polimerii PiPOx prezinta o viabilitate celulara relativa de peste 70% pe celule fibroblaste murine L929, la concentratii pana la 40 mg/mL, indicand non-citotoxicitatea materialelor.
Citokinele proinflamatorii TNF-alfa au prezentat concentratii similare intre PiPOx55 si PEG de masa moleculara mica si mare (3,35kDa si respectiv 35 kDa), dupa stimularea celulelor
macrofage RAW267.4. Citokinele proinflamatorii IL-6 au prezentat concentratii semnificativ mai mari in cazul stimularii cu PEG, comparativ cu PiPOx55 dupa stimularea celulelor macrofage RAW267.4

Activitate 2.1 Dezvoltarea sintetica a precursorilor si a polimerilor (PiPOx) a fost efectuata.
Activitate 2.2 Dezvoltarea sintetica a conjugatelor de PiPOx-DOX este in curs de perfectionare.
Activitate 2.3 Testarea in vitro a stabilitatii, a eliberarii de medicament si studii de citotoxicitate a materialelor au fost efectuate.
Activitate 2.4 Studii de interactie a conjugatelor PiPOx-DOX cu celule tumorale afla in derulare.
Activitate 2.5 Inducerea ICD se afla in derulare.
Activitate 2.6 Diseminare si participare la manifestari tehnico-stiintifice efectuata cu succes.