Centrul de Chimie Organica
Costin D. Nenitescu

ANUNTURI

Anunt privind scoaterea la concurs a postului de Director al Centrului de Chimie Organica. Detalii pot fi gasite aici.

Anunt privind sustinerea publica a Tezei de doctorat intitulata Sinteza si caracterizarea prin tehnici RMN a unor derivati de pirolochinoxalina si pirolobenzimidazol, Doctorand Ana-Maria Macsim, Conducator de Doctorat Dr. ing. Petru Filip. Sustinerea publica va avea loc in data de 12.03.2021, ora 13:00 in Bibiblioteca Centrului de Chimie Organica din Spl. Independentei 202B, Bucuresti. Rezumatul tezei si componenta comisiei pot fi consultate aici.