BIOBUILD

Synthesis of some C4, C5 carboxilic acid building block chemicals from renewable biomass resources (BIOBUILD)
UEFISCDI, PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-1367, no 31/2012

2012Etapa I
Experimente preliminarea pentru conversia zaharidelor model la acid levulinic, sinteza nanocatalizatorilor acizi recuperabili magnetic ?i selectarea unor tulpini bacteriene produc?toare de acid succinic.
Activitatea I.1 Conversia glucozei, si amidonului la acid levulinic în cataliz? omogen? în câmp ultrasonic
Activitatea I.2 Conceperea ?i sinteza de nanocatalizatori cu proprietati acide, recuperabili magnetic.
Activitatea I.3 Selectarea unor tulpni de bacterii produc?toare de acid succinic din colec?ia Universit?tii Sapientia. Screening preliminar.
Activitatea I.4 Studiu de impact economic regional al proces?rii biomasei la acid levulinic: disponibilitatea resurselor

2013Etapa II
Experimente pentru conversia zaharidelor din biomas? la acid levulinic în cataliz? omogen? ?i a zaharidelor model în cataliz? heterogen? cu nanocatalizatorilor acizi recuperabili magnetic ?i modificarea genetic? a tulpinilor bacteriene selectate produc?toare de acid succinic.
Activitatea II.1 Conversia celulozei la acid levulinic în cataliz? omogen? în câmp ultrasonic
Activitatea II.2 Caracterizarea nanocatalizatorilor cu proprietati acide, recuperabili magnetic.
Activitatea II.3 Selectarea unor tulpni de bacterii produc?toare de acid succinic din colec?ia Universit?tii Sapientia. Screening secundar.
Activitatea II.4 Conversia reziduurilor lignocelulozice în cataliz? acid? omogen? în câmp ultrasonic
Activitatea II.5 Conversia glucozei la acid levulinic în cataliz? heterogen? cu nanocatalizator recuperabil magnetic
Activitatea II.6 Conversia biomasei din cartofi la acid levulinic în cataliz? acid? omogen? în câmp ultrasonica
Activitatea II.7 Crearea prin modific?ri genetice a dou? tulpini E.coli care produc acid succinic cu surs? de carbon glicerin?
Activitatea II.8 Proiectarea ?i construc?ia instala?iei pilot mobile de convesie a biomasei la acid levulinic.
Activitatea II.9 Construc?ie instala?iei pilot mobile de convesie a biomasei la acid levulinic. Platform? ?i utilaje utilaje m?run?ire biomasa
Activitatea II.10 Studiu de impact economic regional al proces?rii biomasei la acid levulinic: biomasa lignocelulozic?

2014Etapa III
Experimente pentru conversia zaharidelor din biomas? la acid levulinic în cataliz? omogen? asistat? ultrasonic ?i în cataliz? heterogen? cu nanocatalizatorilor acizi recuperabili magnetic. Optimizarea performan?elor bacteriilor modificate genetic pentru producerea acidului succinic.
Activitatea III.1. Conversia biomasei din porumb la acid levulinic în cataliz? acid? omogen? în câmp ultrasonic
Activitatea III.2. Optimizarea procesului de conversie a reziduurilor lignocelulozice în cataliz? acid? omogen? în câmp ultrasonic
Activitatea III.3. Conversia amidonului la acid levulinic în cataliz? heterogen? cu nanocatalizator recuperabil magnetic
Activitatea III.4. Conversia celulozei la acid levulinic în cataliz? heterogen? cu nanocatalizator recuperabil magnetic
Activitatea III.5 Crearea prin modific?ri genetice a dou? tulpini E.coli care produc acid succinic cu surs? de carbon glucoz?
Activitatea III.6 Construc?ia unit??ii pilot mobile de conversie a biomasei la acid levulinic brut - reactor, instala?ie electric? ?i automatizare.
Activitatea III.7 Studiu de impact economic regional al proces?rii biomasei la acid levulinic: biomasa din cartofi

2015Etapa IV
Experimente pentru conversia zaharidelor din biomas? la acid levulinic în cataliz? heterogen? cu nanocatalizatorilor acizi recuperabili magnetic. Dezvoltarea de catalizatori ?i procedee pentru valorificarea acidului levulinic. Optimizarea ?i definitivarea proceselor de laborator. Definitivarea construc?iei instala?ieie pilot mobile ?i testarea func?ionalit??ii acesteia.
Activitatea IV.1 Conversia biomasei lignocelulozice ?i a celei din cartofi ?i porumb la acid levulinic în cataliz? heterogen?
Activitatea IV.2. Valorificarea acidului levulinic
Activitatea IV.3 Alegerea celei mai performante tulpinile E.coli modificate genetic ?i analiza transcriptomului bacteriei Mannheimia succiniproducens
Activitatea IV.4 Finalizarea construc?iei ?i demonstrarea func?ion?rii unit??ii pilot mobile de conversie a biomasei la acid levulinic brut
Activitatea IV.5 Studiu de impact economic regional al proces?rii biomasei la acid levulinic: biomasa din porumb

2016Etapa V
Optimizarea ?i definitivarea tehnologiei pilot pentru conversuia biomasei la acid levulinic ?i a modului de operare al instala?iei pilot mobile , ,stabilirea catalizatorilor optimi pentru conversia biomasei ?i optimizarea condi?iilor de cultur? pentru ob?inerea acidului succinic. Diseminarea rezultatelor.
Activitatea V.1 Valorificarea acidului levulinic
Activitatea V.2 Stabilire catalizatori optimi pentru conversia biomasei la acid levulinic
Activitatea V.3 Conversia biomasei lignocelulozice ?i a celei din cartofi ?i porumb la acid levulinic în cataliz? heterogen?
Activitatea V.4 Alegerea celei mai performante tulpinile E.coli modificate genetic ?i analiza transcriptomului bacteriei Mannheimia succiniproducensActivitatea V.4 Alegerea celei mai performante tulpinile E.coli modificate genetic ?i analiza transcriptomului bacteriei Mannheimia succiniproducens
Activitatea V.5 Optimizarea condi?iilor de cultur? în bioreactor pentru cea mai activ? E.coli modificat? genetic
Activitatea V.6 Definitivarea tehnologiei pilot pentru conversi biomasei la acid levulinic
Activitatea V.7 Participare workshop regional pentru diseminare rezultate
Activitatea V.8 Participare workshop cu participare interna?ional? pentru diseminare rezultate